ค้นหาจากโฆษณาที่ ลงประกาศ ใช้งานอยู่มากกว่า 2,000 รายการใน 29 หมวดหมู่ฟรี

สามารถเลือกใช้บริการได้

สถานที่ยอดนิยม

5000+
Published Ads
3265+
Registered Users
2000+
Verified Users

ราคาและแพ็คเกจ ลงประกาศ

ฟรี

฿0 / ต่อปี
 • 3 โฆษณาฟรี
 • ไม่มีโฆษณาแนะนำ
 • ไม่มีโฆษณาติดอันดับ
 • ไม่มีโฆษณาที่จะติดอันดับพิเศษ
 • การสนับสนุนที่จำกัด

ทั่วไป

฿200 / ต่อปี
 • 5 โฆษณาปกติ
 • 6 โฆษณาแนะนำ
 • ไม่มีโฆษณาติดอันดับ
 • ไม่มีโฆษณาที่จะติดอันดับพิเศษ
 • การสนับสนุนขั้นพื้นฐาน

พิเศษ

฿500 / ต่อปี
 • 10 โฆษณาปกติ
 • 10 โฆษณาแนะนำ
 • 6 โฆษณาติดอันดับ
 • ไม่มีโฆษณาที่จะติดอันดับพิเศษ
 • การสนับสนุนขั้นพื้นฐาน

ธุรกิจ

฿1500 / ต่อปี
 • 30 โฆษณาปกติ
 • 20 โฆษณาแนะนำ
 • 12 โฆษณาติดอันดับ
 • 8 โฆษณาที่จะติดอันดับพิเศษ
 • การสนับสนุนขั้นสูงสุด